Tuyển người viết content tại trang Threerate.com

London, Ontario, Ca-na-đa
$30 - $40 Expires in 3 months

JOB DETAIL

Công việc

Viết 1 ngày 5 bài: chủ đề bài viết sẽ được gửi  trước 1 tuần

Viết bằng tiếng anh

Thời gian làm việc linh hoạt


Yêu cầu

  1. Bài viết chuẩn SEO
  2. Viết sử dụng Canva.com .
  3. Siêng năng, chăm chỉ

Middlesex County Middlesex County Middlesex County Middlesex County , Ontario Ontario Ontario Ontario , Ca-na-đa Ca-na-đa Ca-na-đa Ca-na-đa

location