Tuyển CTV đăng bán sản phẩm lên Amazon – Ebay

Germany
$20 - $40 Expires in 3 months

JOB DETAIL

Yêu cầu

Đọc hiểu tiếng anh

Biết nghiên cứu thị trường

Siêng năng, chăm chỉ trong công việc


Lợi ích

  1. Lương theo lượng bài Post và doanh thu bán được
  2. Tiếp cận thị trường quốc tế
  3. Tăng lương theo năng suát công việc

 

Đức Đức Đức Đức

location