Admin Toidayhoc

Tìm hàng hóa theo Trend tại châu Âu và châu Mỹ – nghien cuu thi truong

31 Đường Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
$20 - $30 Expires in 2 months

JOB DETAIL

Yêu cầu – nghien cuu thi truong

nghien cuu thi truong

:

  • Đã và đang học lớp 3 in 1: Design – Website – Marketing tại Toidayhoc.com
  • Chăm chỉ – siêng năng- trung thực.
  • Trao dồi kiến thức SEO và Key word của google
  • Có kỹ năng viết Content và đọc hiểu tiếng anh
Q. Hải Châu Q. Hải Châu Q. Hải Châu Q. Hải Châu , Đà Nẵng Đà Nẵng Đà Nẵng Đà Nẵng , Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam

location