Admin Toidayhoc

301D11 – Tuyển quản lý tiến độ dự án Freelancer: Design – Website – Marketing Online

Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
$30 - $100 Expires in 1 month

JOB DETAIL

Chi tiết công việc:

– Đăng dự án lên trang Job.toidayhoc.com
– Tìm dự án từ các nguồn trên thị trường – Có hoa hồng.
– Phân chia dự án cho người hướng dẫn và học viên

Yêu cầu:

Đã tham gia lớp 3 in 1
– Siêng năng – chăm chỉ
– Cầu tiến trong công việc.

location