Admin Toidayhoc

Thu thập thông tin đường tại các thành phố lớn – thu thap thong tin

31 Đường Trần Phú, Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
negotiable / 30 Expires in 3 months

JOB DETAIL

Yêu cầu – thu thap thong tin:

  • Đã và đang tham gia lớp 3 in 1: design – website – marketing
  • Chăm chỉ – sáng tạo trong dự án
  • Các thông tin cần thu thập: bề ngang mặt đường, bề ngang lề và giá đất nhà nước
  • Các thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nha Trang …
Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam

location