Cần thợ chụp ảnh sản phẩm chuyên nghiệp tại quầy – tho chup anh

Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
$40 - $80 Expires in 6 months

JOB DETAIL

Yêu cầu tho chup anh

Có máy ảnh – điện thoại chuyên dụng để chup ảnh sản phẩm

Làm việc tại cửa hàng.

1 sản phẩm chụp 3 hình khác nhau

Edit làm đẹp hình ảnh

Siêng năng chăm chỉ, sáng tạo trong công việc


Thanh Khê Thanh Khê Thanh Khê Thanh Khê , Đà Nẵng Đà Nẵng Đà Nẵng Đà Nẵng , Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam

location