Admin Toidayhoc

301D12 – Biên tập & làm video bài giảng lớp 3 in 1 (24 bài)

Đà Nẵng, Việt Nam
$100 - $200 Expires in 1 month

JOB DETAIL

1. Yêu cầu:

– Đã hoặc đang học lớp 3 in 1: Design Photoshop Ai – Website WordPress – Marketing Online
– 1 Video có độ dài từ 15 – 30p, có hướng dẫn bằng Vietsub và hình nhỏ góc dưới bên phải quay lớp học
– Chất lượng 720 – HD
– Nhóm làm việc từ 2 người trở lên
*Gửi 1 Video Test trước khi nhận công việc này

Việt Nam Việt Nam Việt Nam Việt Nam

location