Đất địa Company

Định giá nhà đất Việt Nam

Company Detail

Sứ mệnh công ty: sau 3 năm sẽ trở thành tranh định giá nhà đất uy tín tại Việt Nam. Sàn kết nối người mua, người bán, ngân hàng, xây dựng.

 

2 Jobs are opening

Cần tuyển người xử lý dữ liệu từ hình sang text – chuyen hinh sang chu